Az oldal célja a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda bemutatása, szülők és gyermekek tájékoztatása.
Az oldalt készítette: Jusztinn-yourwebsite.hu - Webadmin elérhetőség

Csoportok

Óvodánk csoportjai:

Az óvodába felvett gyermekek csoportban való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, valamint a köznevelési törvényben meghatározott létszámhatárok, a számított létszámra vonatkozó előírást is figyelembe véve.

Tekintettel ara a tényre, hogy homogén csoportok esetében az életkor adott csoportba sorolási szempont, ezért emellett figyelünk a szülői igények szakmailag mérlegelt kielégítésére. Heterogén, részben heterogén csoport esetén törekszünk az egymáshoz közel eső korosztály egy csoportba sorolására, például (2,5) 3-5 évesek, illetve 5–7 (8) évesek. Ebben a csoportban lehetőség nyílik a testvérek együttnevelésére (szülői kérésre) is. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekcsoportokat – lehetőség szerint – ugyanaz az óvónő páros és dajka nevelje kiscsoporttól az iskolába lépésig.

Csoportszervezés
A helyi adottságok és az óvodapedagógus attitűdje alapján szervezhető homogén és heterogén, részben heterogén életkorú csoport is. A program hatékonyságát nem a csoport szervezeti kerete határozza meg, hanem az óvodapedagógus felkészültsége, rugalmassága, kreativitása, empátiája, helyzetfelismerése, azaz egész egyénisége. A gyermekcsoportokat a mesékből, gyermekdalokból jól ismert állatnevekkel (szimbólumokkal jelöljük).