Az oldal célja a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda bemutatása, szülők és gyermekek tájékoztatása.
Az oldalt készítette: Jusztinn-yourwebsite.hu - Webadmin elérhetőség

Beiratkozás 2022-ben

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023. nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ* GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA a következő időpontokban történik:
– 2022. április 20-án (szerda) 08.00 – 16.00 között
– 2022. április 21-én (csütörtök) 08.00 – 16.00 között
– 2022.április 22-én (péntek) 08.00 – 16.00 között

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:
– Gyermek születési anyakönyvi kivonatát
– Gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványt
– Gyermek TAJ kártyáját
– Szülők személyi igazolványát
– Szülők lakcím kártyáját

Jelentkezési lap letöltése

Az óvodai beiratkozás személyesen, e-mailben vagy postai úton történik az óvoda által kiadott jelentkezési lappal, mely letölthető a weboldalunkon. A nyomtatványt kitöltve, aláírva, e-mailben, postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni óvodánk címére.

Kapcsolatfelvétel:
E-mail cím: kocsordigyongyfuzerovoda@gmail.com
Levelezési cím: 4751 Kocsord Árpád utca 57.
Telefon: Jakab Zsuzsa (óvodavezető) – 06 30 387 3119

A 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2.) bekezdése értelmében „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjáról legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt”.

*A 2022/2023-as nevelési évre történő beiratkozás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.